Category : Video Blog

Video Blog

Հիմա էլ սկսել են Նիկոլից հեռանալու և ապագա իշխանության մեջ փայ մտնելու գործընթացը… Մենուա Հարությունյան

admin
Երբ պարզ քաղաքացիները հիասթափվում են Նիկոլից՝ հասկանալի է և ես այս մարդկանց չեմ մեղադրում, բայց երբ քաղաքական ուժերն ու գործիչներն են սկսել հիասթափվել Նիկոլից, սա