Author : admin

Video Blog

«Մենք հեղափոխություն արել ենք, որ Նարեկի նման պորտաբույծները գա՞ն քաղաքական դաշտ».Քրիստինե Հալաջյանը պատասխանում է Նարեկ Սարգսյանին

admin
«Մենք հեղափոխություն արել ենք, որ Նարեկի նման պորտաբույծները գա՞ն քաղաքական դաշտ».Քրիստինե Հալաջյանը պատասխանում է Նարեկ Սարգսյանին